Česky / Deutsch

Římskokatolické farnosti ve Františkových Lázních

Kanonická vizitace a posvícení 2013


(stiskem klávesy F11 zvětšíte okno prohlížeče)
(kliknutím na obrázek ho zvětšíte, klávesou ESC zavřete)
Zpět do Fotogalerie 2013

Na neděli 16. června 2013 připadla, jako obvykle, slavnost výročí posvěcení (1820) našeho farního chrámu Povýšení sv. Kříže ve Františkových Lázních. Ta okolnost, že toto výročí připadlo na neděli, umožnila, že se slavnost mohla lépe rozvinout, protože jinak v těchto krajích není zažitým zvykem, nějak více si výročí posvěcení připomínat; obvykle se větší důraz klade spíše na pouť, čili titul kostela, který se u nás připomíná výrazně slavnostněji.
Zde je prostor vysvětlit pozapomenutou praxi oslav kostelních výročí. Podobně, jako člověk, i kostel slavívá v roce dvě vlastní slavnosti: Člověk v našich krajích slaví narozeniny a jmeniny. Také kostel má takové oslavy: Má své narozeniny, čili datum svého vzniku, které je připomínáno, když se slaví posvěcení kostela. Tomuto posvěcení se v našich krajích říká POSVÍCENÍ. Toto matoucí slovo nemá nic společného se svícením, snad jen to, že se při této příležitosti v kostelech, kde se posvícení slaví, rozsvěcí dvanáct svící umístěných po obvodu na vnitřních stěnách kostela poblíž míst, kde byl kostel při svém svěcení pomazán olejem a posvěcen. Tato místa posvěcení kostela jsou obvykle na omítce označena různě ozdobně vyvedenými křížky. Ovšem ne každý kostel takové posvěcení pomocí oleje obdržel. Některé kostely, mezi něž patří i náš kostel Povýšení sv. Kříže, nebyly v pravém slova smyslu posvěceny, ale jen požehnány. Posvícení je tedy datum posvěcení kostela – uvedení do provozu. Obvykle takové výročí bývá slaveno i bohatým stolem v domácnostech ve farnosti a proto se někde, zvláště na Moravě, takovému posvícení, čili výročí posvěcení kostela, říká hody.
Posvícení se dá označit za narozeniny kostela. Pak jsou tu ještě také jmeniny kostela, které připadají, tak jako u člověka, na den, kdy se v kalendáři připomíná jméno světce nebo titul, jemuž je kostel zasvěcen. Takže když se například nějaký člověk jmenuje Josef Vomáčka, pak má jmeniny 19. března, kdy je v kalendáři připomínán svatý Josef. Když je v obci kostel zasvěcený svatému Josefu, tak jsou toho dne také jmeniny toho kostela, kterým se říká POUŤ. To proto, že obvykle návštěvou kostela, který právě slaví své jmeniny, mohou získat účastníci bohoslužeb duchovní užitky zvané odpustky. Proto se také na taková místa putuje, od toho se nazývá slavnost titulu kostela poutí. To že se letos podařilo, že opomíjené výročí posvěcení našeho kostela připadlo na neděli, je svého druhu nahodilost, jednou za čas se to stává. Ale ještě větší náhoda je, že si J. Exc. pan biskup František Radkovský, aniž by tuto souvislost tušil, vybral za termín pastorační návštěvy, které se říká kanonická vizitace. Původně ještě zamýšlel, že vizitaci vykoná až někdy v dalším roce někdy jindy, ale protože je naše farnost odlehlá a v zimních časech se z Plzně cestuje hůře, než v létě, nic netuše ustanovil termín své návštěvy právě na den 16. června 2013. Už před tím proběhly úřední formality, které spočívaly hlavně v kontrolách vedení kanceláře a účetnictví. Pak také pan biskup chtěl osobně navštívit starosty obcí, na jejichž území se naše farnost rozkládá (to se stalo 17.06.2013) a nemocné v naší farnosti (což se stalo až 24.06.2013).
V neděli 16. června sloužil pan biskup slavnou mši svatou ve františkolázeňském farním kostele a po té pak došlo i na hodování, když podobně jako o pouti, na faře farníci nachystali pohoštění, při němž se mohli neformálně pobavit s panem biskupem i s ostatními účastníky.

  
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
  
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
  
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
  
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
  
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
  
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
  
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013
Kanonická vizitace 2013