Česky / Deutsch

Římskokatolické farnosti ve Františkových Lázních

Velikonoční vigilie 2009


(stiskem klávesy F11 zvětšíte okno prohlížeče)
(kliknutím na obrázek ho zvětšíte, klávesou ESC zavřete)
Zpět do Fotogalerie 2009
  
Velikonoční vigilie
Obřady mohou začít až po setmění, ...
 
Velikonoční vigilie
Požehnání velikonočního ohně
 
Velikonoční vigilie
Požehnání velikonoční svíce
 
Velikonoční vigilie
Při žehnání paškálu se vyrývá do svíce letopočet
  
Velikonoční vigilie
Když je oheň i paškál posvěcen, ...
 
Velikonoční vigilie
Tmavý kostel se postupně rozsvěcí od přineseného paškálu
Velikonoční vigilie
Světlo posvěceného paškálu postupně prozáří celý chrám
Velikonoční vigilie
Pak kněz zpívá chvalozpěv ...
 
  
Velikonoční vigilie
Před čteními kněz povzbuzuje věřící k soustředěnému poslechu:
Velikonoční vigilie
Lucie Badalová čte biblické starozákonní čtení o stvoření světa:
 
Velikonoční vigilie
Starozákonní čtení o Abrahámově oběti (Gn 22, 1-18) čte Josef Bouda ml.:
Velikonoční vigilie
Starozákonní čtení o přechodu Rudého moře (Ex 14,15-15,1) přednáší Jiří Vrba:
  
Velikonoční vigilie
Biblické čtení z Nového zákona (Řím 6,3-11) předčítá Slavomír Randis:
Velikonoční vigilie
Na čtení navazuje četba z Evangelia (Mt 21,1-20), ...
 
Velikonoční vigilie
Žehnání křestní vody ...
 
 
Velikonoční vigilie
Obnova křestního slibu ...
 
 
  
Velikonoční vigilie
Obětování
 
 
Velikonoční vigilie
Svolávání Ducha Svatého na předložené dary
Velikonoční vigilie
Víno proměněné v Kristovu krev
Velikonoční vigilie
Díkůvzdání
 
 
  
Velikonoční vigilie
Před odchodem