Česky / Deutsch

Římskokatolické farnosti ve Františkových Lázních

Staré fotografie

(stiskem klávesy F11 zvětšíte okno prohlížeče)
(kliknutím na obrázek ho zvětšíte, klávesou ESC zavřete)
  
  
Historický pohled do interiéru

V roce 1971 došlo k drastickému zásahu do interiéru kostela. Odstraněny mřížky, kazatelna a postranní oltáře. Od retabula hlavního oltáře byla odtržena menza a ta zkrácena a předsunuta jako samostatný oltář. Na místě původního hlavního oltáře zbylo jenom zjednodušené retabulum a přidány židle. Tabernákl byl z retabula vyňat a samostatně zavěšen do kouta lodi na zeď v místech, kde byl dříve oltář sv. Jana Nep. Oproti tomu v místě, kde byl dříve oltář P. Marie, byla na zeď pověšena konzola a na ni postavena neorokoková socha Assumpty. V presbytáři byly, snad pro svou zašlost, zabíleny fresky sv. Heleny a císaře Konstantina. Spolu s těmito zásadními částmi vybavení chrámu byly odstraněny rovněž další drobné součásti vybavení jak velela soudobá minimalistická móda.
Po roce 2001 bylo přistoupeno k postupné rehabilitaci chrámových prostor. Podařilo se obnovit postranní oltáříky i když nikoliv v původní podobě. (Staré postranní oltáře byly velmi rozměrné a když byly v r. 1971 demontovány, bylo pak změněno i umístění lavic.) Následně se podařilo kostel nově vymalovat a obnovit fresky sv. Heleny a císaře Konstantina. Také byl kostel ozdoben novým křišťálovým lustrem, který chyběl patrně už od války. Další kroky v obnově chrámu budou snad ještě podniknuty…
Pro srovnání je k některým historickým fotografiím přidána fotografie dokumentující současný stav. I když historické fotografie jsou černobílé a působí proto zasmušile a nové fotografie září barvami a jsou tedy „veselejší“, při podrobnějším zkoumání najdete mnoho rozdílů, které znamenají citelné ochuzení ve výzdobě chrámu oproti letům před r. 1971.

  
  
klikni pro zvětšení
Presbytář s kazatelnou,
stav do r. 1971
klikni pro zvětšení
Presbytář bez kazatelny,
stav v r. 2008
  
klikni pro zvětšení
Hl. oltář,
stav do r. 1971
klikni pro zvětšení
Hl. oltář,
stav v r. 2008
  
klikni pro zvětšení
Oltář P. Marie,
stav do r. 1971
klikni pro zvětšení
Oltářík P. Marie
stav v r. 2008
  
klikni pro zvětšení
    Detail původního oltáře P. Marie
 
klikni pro zvětšení
Detail oltáříku P. Marie,
stav v r. 2003
  
klikni pro zvětšení
Oltář sv. Jana Nepomuckého
 
klikni pro zvětšení
Svatostánek,
stav v r. 2005
 
  
  
klikni pro zvětšení
19. století
 
klikni pro zvětšení
Mše svatá
 
klikni pro zvětšení
První
sv. přijímání
klikni pro zvětšení
První sv. přijímání
 
  
klikni pro zvětšení
Kardinál Tomášek
 
klikni pro zvětšení
Bozi Tělo
 
klikni pro zvětšení
Mše ve
Sv. Jakubovi