Česky / Deutsch

Římskokatolické farnosti ve Františkových Lázních

Poutní slavnost Povýšení Sv. Kříže 2013


(stiskem klávesy F11 zvětšíte okno prohlížeče)
(kliknutím na obrázek ho zvětšíte, klávesou ESC zavřete)
Zpět do Fotogalerie 2013

Slavnost Povýšení sv. Kříže letos připadla na sobotu. Ten den v Praze v klášteře Rytířského řádu křižovníků s červenou hvězdou skládali časné sliby (na dobu tří let) tři dosavadní novicové našeho Řádu P. Pavel Baxant, Leo Gallas a Josef Sládek. Také byli do ročního noviciátu přijati dva čekatelé Martin Moravec a Jan Kolouch. Souběh důležitých aktů, jako jsou tyto, konaných při příležitosti svátku Sv. Kříže v našem Řádu, má za následek, že obvykle slavíváme farní pouť až o některé blízké neděli. Takže naše poutní slavnost ve Františkových Lázních se letos slavila v neděli 15. září 2013.
Již mnoho let byla vnímána jako nedostatek nepřítomnost nějakého vyobrazení světice – Zakladatelky našeho Řádu ve františkolázeňském kostele. Čili ve chrámu, který našemu Řádu patří chyběl obraz nebo socha sv. Anežky České. Proto jsem jako dlouholetý farář nechal zhotovit kopii obrazu sv. Anežky podle originálu, který je v majetku Římskokatolické farnosti u kostela Matky Boží před Týnem v Praze. Tohoto obrazu jsem si povšimnul na výstavě, která byla k osmistému výročí narození sv. Anežky pořádána v Anežském klášteře v Praze. Obraz, na němž sv. Anežka hledí na kříž položený na klekátku a odkládá při tom královský hermelínový plášť namaloval roku 1881 Alberto de Rohden. Předlohou pro takové vyobrazení sv. Anežky mu byla malá freska kterou v druhé polovině 19. století na stropě hlavní lodi kostela S. Maria dell’Anima v Římě, kterou vytvořil Ludwig Seitz. Rohdenův obraz s dovolením duchovní správy týnské farnosti okopíroval a provedl v oleji na plátně na mé náklady kopista, jehož jméno nechtěla firma 100pa, které bylo dílo zadáno, prozradit. Tato firma rovněž provedla na mé náklady zarámování. Kopie o rozměrech 90 x 60 cm (originál 93,5 x 64,5 cm) v blondelovém rámu byla umístěna z boku na epištolní straně vítězného oblouku, a zahalena takto krátce čekala na své posvěcení. To se stalo právě při slavné mši svaté, kterou celebroval XXXXVIII. velmistr našeho Řádu Dr. Josef Šedivý. Po kázání sestoupil od sedes a k posvěcení obrazu použil tuto starobylou a působivou modlitbu:

V.: Adjutorium nostrum in nomine Domini.
R.: Qui fecit coelum et terram.
V.: Dominus vobiscum.
R.: Et cum spiritu tuo.

Oremus: Omnipotens sempiterne Deus, qui Sanctorum tuorum imagines sculpi, aut pingi non reprobas, ut quoties illas oculis corporis intuemur, toties eorum actus et sanctitatem ad imitandum memoriae oculis meditemur: hanc, quaesumus, imaginem in honorem et memoriam beatae Agnetis Virginis adaptatam bene†dicere, et sancti†ficare digneris: et prasta; ut quicumque coram illa gloriosam Virginem, suppliciter colere et honorare studuerit, illius meritis et obtentu a te gratiam in praesenti, et aeternam gloriam obtineat in futurum. Per Christum, Dominum nostrum. R.: Amen.

To se dá volně přeložit asi takto: Všemohoucí věčný Bože, jenž nezapovídáš vytvářet obrazy nebo sochy svých svatých, abychom, když na ně pohlédneme, byli povzbuzováni k napodobování jejich skutků a rozjímání o jejich svatosti. Tedy prosíme, rač požehnat a posvětit tento obraz zhotovený ke cti a památce svaté panny Anežky a dej, abychom kdykoliv se před ním snažíme slavnou pannu (Anežku) pokorně uctívat a ctít, její zásluhou a záštitou od tebe obdrželi milost v současnosti a věčnou slávu v budoucnu.)
Pak byl ještě zastřený obraz pokropen svěcenou vodou, rouška byla sňata, svíce před ní zapáleny, zobrazená Světice uctěna kadidlem a mše svatá pak pokračovala jako obvykle vyznáním víry. Po dokončení slavné mše svaté následovalo neformální setkání s pohoštěním na faře.

  
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
  
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
  
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
  
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
  
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
  
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
  
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013
Farní pouť 2013