Česky / Deutsch

Římskokatolické farnosti ve Františkových Lázních

Boží Tělo 2008


(stiskem klávesy F11 zvětšíte okno prohlížeče)
(kliknutím na obrázek ho zvětšíte, klávesou ESC zavřete)
Zpět do Fotogalerie 2008
  
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení Kázání : V dnešním evangeliu zazněla slova Pána Ježíše: „Kdo jí mé Tělo a pije mou Krev, má život věčný.“ Co se ale všechno muselo stát, aby tato slova vstoupila v platnost? – Pán Ježíš musel vykonat oběť, musel sám sebe podat v oběť a jistě mu to nebylo ani příjemné ani pohodlné, ale na kříži se stal obětí za nás za všechny. Touto obětí začala teprve platit Kristova slova o životodárném pokrmu a nápoji jeho Těla a Krve.
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Dále také říká: „Já jsme mezi vámi jako ten, který slouží.“ - Boží Syn se stal služebníkem naší záchrany. Slouží jako oběť v náš prospěch. klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení Tato jeho oběť se zpřítomňuje při každé mši svaté v Eucharistii. I teď bude dál nám lidem Bohočlověk sloužit, bude nám sloužit jako pokrm k udržení nadpřirozeného a věčného života v naší duši. Pán Ježíš, i když je králem všehomíra, stává se pro nás služebníkem. Lidé, kteří tyto jeho skutky lásky a solidarity vnímají, nezůstávají pasivními pozorovateli. Každý, kdo poznává, jak mnoho pro nás PJ dělá, snaží se také sám co nejvíce dělat pro Něho a pro lidi. Na lásku se odpovídá láskou, na oběť se odpovídá obětavostí.
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení Jsem rád, že mnozí z farníků, jako v minulých letech, umělo dát podílem na přípravách této slavnosti i slavnosti svěcení pramenů svoji velkorysou odpověď na velkorysost Boží. - Odpověď aktivní, účinné lásky obětavosti a solidarity. Nemohu stát se založenýma rukama, když vidím, jak Kristus pracuje pro mou spásu. Nenechá mě lhostejným jeho oběť.
klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení
Každý pak na tento Kristův příklad zhmotněný v Eucharistii odpovídá způsobem sobě vlastním: klikni pro zvětšení klikni pro zvětšení zpívá, hraje, ministruje, zdobí kostel květinami, uklízí kostel, nese baldachýn, sype kytičky, drží deštník, odemyká a zamyká kostel, chystá břízky a různou výzdobu... To všechno a ještě i mnoho dalších věcí, se u nás naštěstí děje. Je to znamením pro okolní svět i pro nás mezi námi – Kristus se obětoval, v Eucharistii se stal služebníkem naší spásy, i my mu chceme v jeho Církvi sloužit a oplácet tuhle jeho lásku. Jeho obětavost nás podněcuje k činnosti, ať i činnost nás samotných podnítí k obětavosti další lidi. Amen.